U okviru Javnog natječaja za dodjelu donacija „I ja želim posao“ raspisanog od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, KK Dunavski raj je osvojio drugo mjesto na navedenom natječaju sa projektom „Uz pomoć konja do bolje integracije na tržište rada“. Projekt je financiran u iznosu od 48.900,00 kn.

Ciljna skupina ovog projekta jesu 30 osoba s intelektualnim teškoćama koje će kroz praktičnu obuku za rad u konjogojstvu kreiranu po njihovoj mjeri i u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji povećati potrebne radne i socijalne kompetencije za uključivanje na tržište rada. S druge strane da bi stečena znanja i vještine imale utjecaj i održivost naučenog na ostale dionike relevantne u području zapošljavanja osoba s invaliditetom pružit ćemo potporu, uskladiti potrebe pojedinih poslodavaca u pogledu zapošljavanja i informirati ih o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.

PARTNER: Udruga osoba s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *