Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja namjenjenog razvoju volonterizma mladih u iznosu od 80.000,00 kn.

 

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti djeci i mladima na području posebne državne skrbi da kroz izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

PARTNERI: OŠ Josipa Matoša, Tehnička škola Nikole Tesle, Grad Vukovar

TRAJANJE PROJEKTA: 01.11.2016.-31.08.2017.