Jahanje

Jahanje za djecu

Šetnje i jahanje na ponijima za djecu. Jahanje na ponijima omogućujemo djeci od 3 godine starosti. Sastoji se od stavljanja djeteta na ponija i vođenje u ograđenom jahalištu. Jahanje te briga za konja potiču zdrav psihofizički razvoj djeteta. Djeca se navikavaju na nove izazove, uče prevladati strah i razvijaju samopouzdanje te razvijaju svoje emocionalne i socijalne vještine. Jahanje za djecu – životna rekreacija Budući da ni djeca danas nisu pošteđena pogubnog utjecaja stresne svakodnevice, jahanje predstavlja idealan oblik rekreacije kojim se uspješno razgrađuje stres. Osim jahanja, neizostavna briga za konja predstavlja izvor poticaja za zdrav razvoj djeteta te posebno razvoj ličnosti. Brigom o životinjama djeca razvijaju svoje emocionalne i socijalne životne vještine, postaju odgovornija prema sebi i drugima, razvijaju sposobnost snalaženja u novim situacijama, uče prevladati strah i stječu samopouzdanje. Imati prijatelja od 500 kg za djecu predstavlja poseban osjećaj zadovoljstva.