Jahanje

Terapijsko jahanje

Za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom provodimo terapiju i aktivnosti uz pomoć konja. Termin „terapija i aktivnosti pomoću konja“označava grupu aktivnosti kojima je zajedničko uključivanje djece s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom i konja, a ciljevi mogu biti od poboljšanja kvalitete života u širem smislu, do specifičnih terapijskih ciljeva. Za ovu široku grupu aktivnosti često se upotrebljava naziv terapijsko jahanje. Osobe sa najrazličitijim stanjima i oboljenjima, poput cerebralne paralize, multiple skleroze, autizma, ADHD-a, Downovog sindroma, bilo da su uzrasta od dvije ili pedeset godina mogu osjetiti pozitivne učinke od aktivnosti i terapije uz pomoć konja. Na konju oni nemaju ograničenja kao u svakodnevnom životu. Pored ugodnog doživljaja u kontaktu sa konjima, poboljšavaju se njihove motoričke i psihosocijalne funkcije. Kroz sve oblike terapijskog jahanja dolazi do razvoja potencijala, samopotvrđivanja i socijalizacije. Gradi se novi, humani odnos u životu jahača sa drugim živim bićem – konjem, koji se odražava na odnose prema drugim živim bićima i pojavama.