Programi i Projekti

Arhiva projekata

Ovdje možete pronaći kronološku arhivu svih detaljnih informacija vezanih za programe i projekte koji su bili provedeni ili se provode u sklopu suradnje sa našim partnerima i donatorima. 

2023/2024

Razdoblje provedbe: 1.1.2024. – 31.12.2024.

Izvor financiranja: Grad Vukovar

Iznos projekta: 2.600 EUR

Iznos potpore: 2.000 EUR

Razdoblje provedbe: 2023/2024

Izvor financiranja: Vukovarsko-srijemska županija

Iznos projekta: 2.100 EUR

Iznos potpore: 2.000 EUR

Razdoblje provedbe: 1.6.2023. – 31.5.2024., prva godina trogodišnjeg projekta

Izvor financiranja: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga

Iznos projekta: 48.500 EUR

Iznos potpore: 24.900 EUR

Razdoblje provedbe: 2023.

Izvor financiranja: Zajednica športskih udruga grada Vukovara

Iznos projekta: 1.000 EUR

Iznos potpore: 650 EUR

Razdoblje provedbe: 1.1.2024. – 31.12.2024.

Izvor financiranja: Zaklada Hrvatska za djecu

Iznos projekta: 19.000 EUR

Iznos potpore: 17.480 EUR

Razdoblje provedbe: 1.9.2023. – 28.6.2024.

Izvor financiranja: Ministarstvo turizma i sporta

Iznos projekta: 37.987,61 EUR

Iznos potpore: 25.300,23 EUR

Razdoblje provedbe: 2024.

Izvor financiranja: Zajednica športskih udruga grada Vukovara

Iznos projekta: 2.600 EUR

Iznos potpore: 2.000 EUR

Razdoblje provedbe: 2024.

Izvor financiranja: Zajednica športskih udruga grada Vukovara

Iznos projekta: 390 EUR

Iznos potpore: 300 EUR

Razdoblje provedbe: 2.2.2024. – 31.8.2024.

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Iznos projekta: 15.165 EUR

Iznos potpore: 14.950 EUR

Razdoblje provedbe: 1.1.2024. 31.12.2024.

Izvor financiranja: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Iznos projekta: 12.800 EUR

Iznos potpore: 10.000 EUR

2021/2022

Trogodišnji program provodi se u razdoblju od 1.12.2021.-30.11.2022.g.

Trogodišnji program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Proračun za 3. godinu provedbe ovog trogodišnjeg programa iznosi 85.000,00 kn.

Druga godina trogodišnjeg programa provodi se u razdoblju od 1.6.2021.-31.5.2022.g.

Trogodišnji program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Proračun za 2. godinu provedbe ovog trogodišnjeg programa iznosi 210.000,00 kn

Treća godina Institucionalne podrške se provodi u razdoblju od 1.1.2022.-31.12.2022.

Institucionalna podrška je financirana od strane Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva.

Iznos potpore za treću godinu: 200.500,00 kn.

Sportski program se provodi u razdoblju od 1.1.2021.-31.12.2021.

Sportski program je financiran od strane Ministarstva turizma i sporta, Grada Vukovara i privatnih donatora

Iznos ovog projekta je 155.000,00 kn, od čega Središnji ured za sport sufinancira 120.000,00 kn, Grada Vukovara 20.000,00 kn, te 15.000,00 kn od ostalih donatora

Projekt se provodi u razdoblju od 1.1.2022.-31.12.2022.

Projekt je financiran sredstvima Grada Vukovara.

Iznos ovog projekta je 12.000,00 kn

Projekt se provodi u razdoblju od 1.9.2021.-31.8.2022.

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Iznos ovog projekta je 50.000,00 kn

Projekt se provodi u razdoblju od 1.1.2022.-31.12.2022.

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Iznos ovog projekta je 75.000,00 kn

Projekt se provodi u razdoblju od 8.11.2021.-31.7.2022.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja

Iznos ovog projekta je 139.938,67 kn

2020/2021

Trogodišnji program provodit će se u razdoblju od 1.6.2020.-31.5.2023.g.

Trogodišnji program financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Proračun za 1. godinu provedbe trogodišnjeg programa iznosi 210.000,00 kn.

Opći cilj programa: Razviti inovativnu socijalnu uslugu namjenjenu djeci i mladima s problemima u ponašanju u području posebne državne skrbi koja će doprinjeti razvoju vještina i sposobnosti  koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju kao i prevenciji institucionalizacije.

Jednokratna podrška je financirana od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Trajanje provedbe: 6 mjeseci

Odobreni iznos podrške iznosi 40.000,00 kn.

Opći cilj jednokratne podrške: Unapređenje i razvoj kapaciteta udruge koja će pružati novu socijalnu uslugu socijalno isključenim obiteljima s područja posebne državne skrbi kroz pružanje psiho-socijalne podrške.

Projekt „Rastimo u zdravom okruženju“ iz područja prevencije nasilja provodit će se u razdoblju od 1.6.2020.-31.5.2021.g.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Proračun za provedbu ovog programa iznosi 80.000,00 kn.

Opći cilj projekta: Razviti preventivni program kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima u cilju prevencije svih pojavnih oblika nasilja nad djecom s teškoćama u razvoju.

Trogodišnji program provodit će se u razdoblju od 1.12.2020.-30.11.2021.g. 

Trogodišnji program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Proračun za 2. godinu provedbe ovog trogodišnjeg programa iznosi 85.000,00 kn.

Opći cilj programa: Osigurati dosljedno i kontinuirano provođenje preventivnog programa primjenjujući dvije razine prevencije: selektivnu i indiciranu za djecu i mlade u riziku s područja Vukovarsko-srijemske županije u cilju prevencije ovisnosti.

Druga godina Institucionalne podrške se provodi u razdoblju od 1.1.2021.-31.12.2021.

Institucionalna podrška je financirana od strane Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva.
Iznos potpore za drugu godinu: 200.500,00 kn.

Cilj ove potpore je pomoći stabilizaciji i razvoju udruge za daljnje djelovanje i napredak u radu.

Sportski program se provodi u razdoblju od 1.1.2020.-31.12.2020.

Sportski program je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za sport i Vukovarsko-srijemske županije.

Iznos projekta je 155.000,00 kn, od čega Središnji ured za sport sufinancira 120.000,00 kn i Vukovarsko-srijemska županija 35.000,00 kn.

Cilj ovog programa je omogućiti kontinuiranu financijsku potporu izvaninstitucionalnom sportskom programu Konjičkog kluba Dunavski raj radi uključivanja što većeg broja djece i mladih s područja Vukovarsko-srijemske županije u rekreativne sportske aktivnosti radi poboljšanja kvalitete njihovog života.

Projekt se provodi u razdoblju od 1.1.2021.-31.12.2021.

Projekt je financiran sredstvima Grada Vukovara.

Iznos ovog projekta je 9.000,00 kn.

Cilj ovog projekta je povećati mogućnosti djeci i mladima na području posebne državne skrbi da kroz izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

2019/2020

Treća godina trogodišnjeg programa je financirana od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Proračun za 3. godinu provedbe ovog trogodišnjeg programa iznosi 220.000,00 kn.

Opći cilj programa: Razviti inovativnu socijalnu uslugu namjenjenu mladima s problemima u ponašanju u području posebne državne skrbi koja će doprinjeti razvoju vještina i sposobnosti  koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju kao i prevenciji institucionalizacije

Trogodišnji program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Proračun za 1. godinu provedbe ovog trogodišnjeg programa iznosi 85.000,00 kn.

Opći cilj programa: Osigurati dosljedno i kontinuirano provođenje preventivnog programa primjenjujući dvije razine prevencije: selektivnu i indiciranu za djecu i mlade u riziku s područja Vukovarsko-srijemske županije u cilju prevencije ovisnosti.

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Proračun projekta iznosi 101.666,67 kn.

Opći cilj projekta: Povećati mogućnosti djece da izvan odgojno-obrazovnog programa u školama steknu znanja i vještine, te usvoje pozitivne obrasce ponašanja u skladu sa svojim interesima i mogućnostima, te time poboljšaju kvalitetu života u lokalnoj zajednici.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Vukovara.

Proračun projekta iznosi 81.000,00 kn od čega Ministarstvo sufinancira iznos od 72.000,00 kn, a Grad Vukovar 9.000,00 kn.

Opći cilj projekta: Povećati mogućnosti mladima na području posebne državne skrbi da kroz volontersko djelovanje u lokalnoj zajednoci steknu određene vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

Potpora je financirana od strane Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva.

Iznos potpore za prvu godinu: 200.500,00 kn.

Cilj ove potpore je pomoći stabilizaciji i razvoju udruge za daljnje djelovanje i napredak u radu.

2018/2019

Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 120.000,00 kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Tesla i Osnovna škola Josip Matoš.

OPĆI CILJ: Razviti preventivni program kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima u cilju prevencije svih pojavnih oblika nasilja nad djecom s problemima u ponašanju.

Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 120.000,00 kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Tesla i Osnovna škola Josip Matoš.

OPĆI CILJ: Razviti preventivni program kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima u cilju prevencije svih pojavnih oblika nasilja nad djecom s problemima u ponašanju.

Sportski program je financiran od strane Grada Vukovara u cilju podrške javnih potreba u sportu za 2018. godinu namjenjenog razvoju konjičkog sporta u iznosu od 25.000,00 kn.

 

Projekt „Stablo dobre veze“ financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 163.683,33 kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 31.07.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Ekonomska škola Vukovar i Grad Vukovar.

OPĆI CILJ: . U partnerstvu s 3 institucije iz lokalne zajednice kreirati i provesti što kvalitetniji praktično-preventivni program prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima  na području grada Vukovara

Projekt „Razvoj poduzetničkog ponašanja“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 70.000,00kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partner je Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar.

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti mladima s invaliditetom na području posebne državne skrbi da kroz suradnju i rad u Organizacijama civilnog društva steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Projekt „Svjetlo na zajedničkom putu“ financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga u iznosu od 148.500,00kn.

TRAJANJE PROJEKTA je u razdoblju od 1.9.2018. do 31.08.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Andrić i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

OPĆI CILJ: Razviti preventivni program kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima u cilju prevencije svih pojavnih oblika ovisnosti djece u riziku.

Druga  godina trogodišnjeg programa „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“ financirana je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u području Razvoja i širenja mreže socijalnih usluga koje pružaju OCD-i u iznosu od 220.000,00 kn.

TRAJANJE PROGRAMA : 01.06.2018.-31.05.2019.

NOSITELJ PROGRAMA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

OPĆI CILJ: Razviti inovativnu socijalnu uslugu namjenjenu mladima s problemima u ponašanju u području posebne državne skrbi koja će doprinjeti razvoju vještina i sposobnosti  koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju kao i prevenciji institucionalizacije

2017/2018

Projekt „Učim kako postati poduzetnik“ financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 120.000,00 kn.

NOSITELJ PROGRAMA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Josipa Matoša i Grad Vukovar.

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti mladima s invaliditetom na području posebne državne skrbi da kroz izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

Projekt „Učim kako postati poduzetnik“ financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 120.000,00 kn.

NOSITELJ PROGRAMA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Josipa Matoša i Grad Vukovar.

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti mladima s invaliditetom na području posebne državne skrbi da kroz izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

TRAJANJE PROJEKTA: 01.12.2017.-31.07.2018.

 

Projekt „Preventivni program za mlade u Konjičkom klubu Dunavski raj“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 100% iznosu od 100.000,00 kn.

Nositelj programa je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Tehnička škola Nikole Tesle i Ekonomska škola Vukovar.

Projekt „Preventivni program za mlade u Konjičkom klubu Dunavski raj“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 100% iznosu od 100.000,00 kn.

Nositelj programa je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Tehnička škola Nikole Tesle i Ekonomska škola Vukovar.

 

OPĆI CILJ:

Unaprijediti politike na regionalnoj i lokalnoj razini u pogledu problema nasilja među mladima u području posebne državne skrbi kroz sudjelovanje u izradi novih mjera Strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije i Strategije prevencije nasilja među mladima na području grada Vukovara

SPECIFIČNI CILJEVI:

  1. U partnerstvu s 2 odgojno-obrazovne institucije iz lokalne zajednice kreirati i provesti što kvalitetniji praktično-preventivni program prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima s problemima u ponašanju na području grada Vukovara
  2. Razviti i unaprijediti vještine kod 40 mladih adolescenata potrebne za ostvarenje kvalitetne veze kroz sudjelovanje u aktivnostima s konjima u ulozi „prijatelja i podrške“


TRAJANJE PROJEKTA:
 01.11.2017.-31.10.2018.

 

Sportski program je financiran od strane Grada Vukovara u cilju podrške javnih potreba u sportu za 2017. godinu namjenjenog razvoju konjičkog sporta u iznosu od 25.000,00 kn. 

 

U okviru Javnog natječaja za dodjelu donacija „I ja želim posao“ raspisanog od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, KK Dunavski raj je osvojio drugo mjesto na navedenom natječaju sa projektom „Uz pomoć konja do bolje integracije na tržište rada“. Projekt je financiran u iznosu od 48.900,00 kn.

U okviru Javnog natječaja za dodjelu donacija „I ja želim posao“ raspisanog od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, KK Dunavski raj je osvojio drugo mjesto na navedenom natječaju sa projektom „Uz pomoć konja do bolje integracije na tržište rada“. Projekt je financiran u iznosu od 48.900,00 kn.

Ciljna skupina ovog projekta jesu 30 osoba s intelektualnim teškoćama koje će kroz praktičnu obuku za rad u konjogojstvu kreiranu po njihovoj mjeri i u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji povećati potrebne radne i socijalne kompetencije za uključivanje na tržište rada. S druge strane da bi stečena znanja i vještine imale utjecaj i održivost naučenog na ostale dionike relevantne u području zapošljavanja osoba s invaliditetom pružit ćemo potporu, uskladiti potrebe pojedinih poslodavaca u pogledu zapošljavanja i informirati ih o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.

PARTNER: Udruga osoba s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

 

Projekt je u 80% iznosu sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za šport iz područja poticanja bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom namjenjenog djeci i mladima u ukupnom iznosu od 76.000,00 kn.

OPĆI CILJ:

Omogućiti kontinuiranu financijsku potporu izvaninstitucionalnom sportskom programu Konjičkog kluba Dunavski raj radi uključivanja što većeg broja djece s teškoćama u razvoju s područja Vukovarsko-srijemske županije u rekreativne sportske aktivnosti radi poboljšanja kvalitete njihovog života 

SPECIFIČNI CILJ:

Uključiti 65 djece s ADHD-om iz 2 Osnovne škole s područja grada Vukovara u konjički sport radi poboljšanja njihovovog psiho-fizičkog stanja zdravlja kao i veće integracije u društvenu zajednicu

CILJNA SKUPINA:

Program je namjenjen za 65 djece s ADHD-om iz Osnovne škole Josipa Matoša i Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara u dobi od 12.-14. godina pod jednakom zastupljenošću oba spola

PARTNERI NA PROGRAMU:

  1. Osnovna škola Nikole Andrića
  2. Osnovna škola Josipa Matoša
  3. Grad Vukovar


TRAJANJE PROJEKTA
: 01.01.2017.-31.12.2017.

 

Trogodišnji program financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 100% iznosu od 220.000,00 kn godišnje.

Nositelj programa je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Centar za socijalnu skrb Vukovar i Osnovna škola Josipa Matoša iz Vukovara.

Prva godina trogodišnjeg programa započinje kroz pružanje socijalnih usluga izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela uz naglasak na stjecanje dodatnih vještina i kompetencija  usmjerenih na lakše uključivanje na tržište rada. Usluge su namjenjene i obiteljima mladih s problemima u ponašanju, te djeci s teškoćama u razvoju kroz provedbu terapijskih programa.

Trogodišnji program je namjenjen razvoju i širenju mreže socijalnih usluga koje pružaju Organizacije civilnog društva u razdoblju od 2017.-2020.godine.

Trajanje prve godine provedbe programa od 01. lipnja 2017. godine do 31. svibnja 2018. godine.

2016/2017

Nastavak provedbe treće godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn.

Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara.

Treća godina programa se nastavlja kroz pružanje socijalnih usluga izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i usluge rane intervencije za djecu s ADHD-om.

TRAJANJE TREĆE GODINE PROGRAMA: 01.06.2016.-31.05.2017.

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske Elektroprivrede iz područja humanitarnog djelovanja u iznosu od 10.000,00 kn.

Sportski program je financiran od strane Grada Vukovara u cilju podrške javnih potreba u sportu za 2016. godinu namjenjenog razvoju konjičkog sporta u iznosu od 25.000,00 kn.

 

Projekt je 80% sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za šport iz područja poticanja bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom namjenjenog djeci i mladima u iznosu od 72.100,00 kn.

Projekt je 80% sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za šport iz područja poticanja bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom namjenjenog djeci i mladima u iznosu od 72.100,00 kn.

OPĆI CILJ: Omogućiti  mladima na području posebne državne skrbi rekreativno bavljenje konjičkim sportom kroz provođenje izvaninstitucionalnog programa u Konjičkom klubu Dunavski raj u Vukovaru

SPECIFIČNI CILJ: Poboljšati kvalitetu života 15 mladih s problemima u ponašanju i učenju kroz promicanje i razvoj zdravih navika, učenje novih vještina i bavljenje konjičkim sportom

PARTNER: Tehnička škola Nikole Tesle

TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.2016.-31.12.2016.

 

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja namjenjenog razvoju volonterizma mladih u iznosu od 80.000,00 kn.

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja namjenjenog razvoju volonterizma mladih u iznosu od 80.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti djeci i mladima na području posebne državne skrbi da kroz izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

PARTNERI: OŠ Josipa Matoša, Tehnička škola Nikole Tesle, Grad Vukovar

TRAJANJE PROJEKTA: 01.11.2016.-31.08.2017.

 

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja namjenjenog razvoju volonterizma mladih u iznosu od 80.000,00 kn.

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja namjenjenog razvoju volonterizma mladih u iznosu od 80.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti djeci i mladima na području posebne državne skrbi da kroz izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima

PARTNERI: OŠ Josipa Matoša, Tehnička škola Nikole Tesle, Grad Vukovar

TRAJANJE PROJEKTA: 01.11.2016.-31.08.2017.

 

Ovaj projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz prioritetnog područja Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje mladih u iznosu od 65.905,00 kn.

Ovaj projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz prioritetnog područja Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje mladih u iznosu od 65.905,00 kn.

OPĆI CILJ: 

Pružiti podršku mladima u području posebne državne skrbi u razvoju vještina i sposobnosti  koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju

SPECIFIČNI CILJ:

Provesti program osposobljavanja za rad u konjogojstvu namjenjen mladima s problemima u ponašanju s područja Vukovarsko-srijemske županije s cijem jačanja njihovih kompetencija za zapošljavanje i pouzetničke samoinicijative

PARTNER: Centar za socijalnu skrb Vukovar

Projektom je obuhvaćena skupina mladih s problemima u ponašanju, kojima će biti pružena edukacija za rad u konjogojstvu. Zbog svoje inovativnosti, zanimljivih sadržaja i prilagođenosti potrebama mladih ova će nova metoda edukacije dokazati svoju održivost i smisao. Navedeno će doprinjeti podizanju kvalitete života mladih  u području posebne državne skrbi. Mladima ćemo pružiti potrebno samopouzdanje, stjecanje dodatnih specifičnih vještina i kvalifikacija kroz sudjelovanje u aktivnostima projekta koje će im pružiti alternativu  i mogućnosti za bolji život i budućnost, kao i povećati mogućnosti za zapošljavanje i povratak u društvenu sredinu, a time i neovisnost za samostalan život i osnivanje obitelji.

TRAJANJE PROJEKTA: 01.11.2016.-31.10.2017.

2015/2016

Početak provedbe prve godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn.

Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara.

Programom se pružaju socijalne usluge izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i usluge rane intervencije za djecu s ADHD-om.

PRVA GODINA PROGRAMA: 01.06.2014.-31.05.2015.

2014/2015

PROJEKT: „Na leđima konja do bolje integracije“

DAVATELJ FINANCIJSKE POTPORE: Hrvatska banka za obnovu i razvitak N

NOSITELJ: Konjički klub Dunavski raj

PROJEKT: „Naš doprinos zajednici“

DAVATELJ FINANCIJSKE POTPORE: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

NOSITELJ: Konjički klub Dunavski raj

PARTNERI: Veleučilište Lavoslav Ružička, Tehnička škola Nikole Tesle, Osnovna škola Josipa Matoša, Grad Vukovar

Nastavak provedbe druge godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn.

Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara.

Druga godina programa se nastavlja kroz pružanje socijalnih usluga izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i usluge rane intervencije za djecu s ADHD-om.

TRAJANJE DRUGE GODINE PROGRAMA: 01.06.2015.-31.05.2016.