Početak provedbe prve godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn.

Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara.

Programom se pružaju socijalne usluge izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i usluge rane intervencije za djecu s ADHD-om.

PRVA GODINA PROGRAMA: 01.06.2014.-31.05.2015.