Ovaj projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz prioritetnog područja Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje mladih u iznosu od 65.905,00 kn.

 

OPĆI CILJ: 

Pružiti podršku mladima u području posebne državne skrbi u razvoju vještina i sposobnosti  koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju

SPECIFIČNI CILJ:

Provesti program osposobljavanja za rad u konjogojstvu namjenjen mladima s problemima u ponašanju s područja Vukovarsko-srijemske županije s cijem jačanja njihovih kompetencija za zapošljavanje i pouzetničke samoinicijative

PARTNER: Centar za socijalnu skrb Vukovar

Projektom je obuhvaćena skupina mladih s problemima u ponašanju, kojima će biti pružena edukacija za rad u konjogojstvu. Zbog svoje inovativnosti, zanimljivih sadržaja i prilagođenosti potrebama mladih ova će nova metoda edukacije dokazati svoju održivost i smisao. Navedeno će doprinjeti podizanju kvalitete života mladih  u području posebne državne skrbi. Mladima ćemo pružiti potrebno samopouzdanje, stjecanje dodatnih specifičnih vještina i kvalifikacija kroz sudjelovanje u aktivnostima projekta koje će im pružiti alternativu  i mogućnosti za bolji život i budućnost, kao i povećati mogućnosti za zapošljavanje i povratak u društvenu sredinu, a time i neovisnost za samostalan život i osnivanje obitelji.

TRAJANJE PROJEKTA: 01.11.2016.-31.10.2017.