Sportski program je financiran od strane Grada Vukovara u cilju podrške javnih potreba u sportu za 2016. godinu namjenjenog razvoju konjičkog sporta u iznosu od 25.000,00 kn.