Prvi konjički festival u Vukovaru

Konjički klub Dunavski raj, 30.travnja 2017.g.,organizirao je prvi konjički festival u Vukovaru. Sponzor festivala bio je Grad Vukovar, a partneri manifestacije bili su: KK Darda, KK Osijek i KK Satir Vinkovci.
Zahvaljujemo svim sudionicima i posjetiteljima festivala.