Nastavak provedbe treće godine trogodišnjeg programa financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn.

Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Vukovar, OŠ Josipa Matoša, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića iz Vukovara.

Treća godina programa se nastavlja kroz pružanje socijalnih usluga izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i usluge rane intervencije za djecu s ADHD-om.

TRAJANJE TREĆE GODINE PROGRAMA: 01.06.2016.-31.05.2017.