Dani otvorenih vrata u konjičkom klubu Dunavski raj

U Konjičkom klubu Dunavski raj od 29.05.-31.05.2017. godine provedena je posljednja aktivnost u sklopu trogodišnjeg programa „Razvoj socijalnih usluga na području posebne državne skrbi“, koji je u razdoblju od 2014.-2017. godine financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U suradnji sa partnerima na programu-Centrom za socijalnu skrb, OŠ Josipa Matoša i OŠ Dragutina Tadijanovića u sklopu „Dana otvorenih vrata u Konjičkom klubu Dunavski raj“, predstavljene su mnogobrojne aktivnosti koje su obilježile uspješan završetak provođenja trogodišnjeg programa.

{gallery}otvorena_vrata{/gallery}

Zahvaljujući dobivenoj potpori u suradnji sa partnerima Konjički klub Dunavski raj je kroz provedbu aktivnosti trogodišnjeg programa postao dionikom razvoja i širenja mreže socijalnih usluga na području posebne državne skrbi, te razvoja kvalitete socijalnih usluga, koje su se kroz trogodišni program pružale najranjivijim članovima lokalne zajednice.

Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je prepoznalo i financiralo rad Konjičkog kluba Dunavski raj u protekle tri godine, te time ojačalo materijalne i ljudske kapacitete istog za daljnje pružanje socijalnih usluga.