Završena prva godina trogodišnjeg programa

Završena je prva godina trogodišnjeg programa „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“. Plan i program aktivnosti za prvu godinu je uspješno realiziran i priveden kraju, a postignuti su svi predviđeni i očekivani rezultati programa.

U programu je kroz godinu dana 25 mladih s problemima u ponašanju izvršilo posebnu obvezu humanitarnog rada u KK Dunavski raj uz naglasak na nove alternativne metode izvršenja istih usmjerenih na bolju integraciju mladih na tržište rada. U aktivnostima su sudjelovali i roditelji mladih s problemima u ponašanju u cilju razvoja pozitivnog roditeljstva.

30 djece s teškoćama u razvoju, učenika Osnovne škole Josipa Matoša sudjelovali su u aktivnostima terapijskog jahanja.

Trenutno je u razradi novi plan i program aktivnosti za drugu godinu trogodišnjeg programa, a koje su nastavak provedbe prve godine provedbe programa. Aktivnosti druge godine će biti usklađene sa potrebama ciljnih skupina, koje su evaluirane kroz prvu godinu provedbe. Cilj je da cjelokupni program bude usmjeren i modificiran prema potrebama korisnika u zajednici kako bi se postigla kvaliteta socijalnih usluga koje pružamo istima.