Prikaz javnog sata o rezultatima projekta „Učim kako postati poduzetnik“

U KK Dunavski raj organiziran je prikaz javnog sata kroz prezentaciju naučenih vještina ciljne skupine – mladih s invaliditetom za rad u konjogojstvu, poduzetničke vještine, potkivačke usluge i proizvodnju bioenergenata. Javni sat predstavlja pozitivan primjer i diseminacijom dobre prakse projekata namjenjenih poticanju zapošljavanju i poduzetništvu mladih s invaliditetom. Događaju su nazočili predstavnici OPG-ova, predstavnici lokalne i regionalne samouprave, građani, nastavnici i roditelji.