Učenje jahačkih vještina

U sklopu aktivnosti trogodišnjeg programa „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“, mladi sa problemima u ponašanju sudjelovali su u učenju jahačih vještina. Učenje je započelo hodom na konju, koje je napredovalo ka zahtjevnijim razinama jahačih vještina, kao što su: kas i galop. Svrha programa i učenja jeste u izvršavanju posebnih obveza humanitarnog rada, osamostaljenja i stjecanje novih životnih iskustava.