Naziv: „Na leđima konja do nove budućnosti “

Korisnik projekta: Konjički klub Dunavski raj

Partneri u projektu: Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar i Lokalna akcijska grupa Srijem

Ciljna skupina ovog projekta jesu 20 osoba s intelektualnim teškoćama koje će kroz praktičnu obuku za rad u konjogojstvu kreiranu po njihovoj mjeri i u skladu sa stvarnm potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva u Vukoarsko-srijemskoj županiji povećati potrebne radne, socijalne i komunikacijske vještine, te potrebne kompetencije za uključivanje na tržište rada.

Ciljevi projekta su povećanje radne i socijalne integracije osoba s intelektualnim teškoćama kroz stjecanje vještina za rad u konjogojstvu po njihovoj mjeri koje su u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede I konjogojstva na području Vukovarsko-srijemske županije.

Očekivani rezultati projekta:

-Održano 10 radionica samoodređenja tematski namijenjene poboljšanju samopouzdanja, motivaciji za rad, osviještenost o potrebi neovisnosti i zapošljavanja

-Povećane su mogućnosti, potrebne kompetencije i radne vještine korisnika projekta za lakše uključivanje na tržište rada

-Uključeno je 5 predstavnika OPG-ova u projektne aktivnosti u svrhu procjene njihovih potreba u području zapošljavanja njihovih djelatnosti i potreba za određenim profilom radnika

-Predstavnici OPG-ova informirani su i savjetovani o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ukupna vrijednost projekta je: 887.343,09 kn,

a iznos koji sufinacira EU je 887.343,09 kn

1.9.2018. – 30.4.2020. g.

Andrijana Vidaković, dipl.iur

voditelj projekata i programa

KK Dunavski raj

mob: 092/3310-194

 

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Konjičkog kluba Dunavski raj”