Početna konferencija za medije vezana uz predstavljanje EU projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“, UP.02.1.1.06.0041.

Dana 24. rujna 2018. godine u Udruzi Golubica u Vukovaru održana je Početna konferencija za medije vezana uz predstavljanje EU projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“, UP.02.1.1.06.0041.

Organizacija ove konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.g. iz Europskog socijalnog fonda.

Svrha konferencije bila je upoznavanje šire javnosti sa sadržajima i ciljevima ovog projekta, kao i značaj istog za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj iz Vukovara, a partneri na projektu su Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar i Lokalna akcijska grupa Srijem.

Ukupna vrijednost projekta je 887.343,09 kn, od čega je intentitet potpore EU 100%.

Trajanje projekta je 20 mjeseci u razdoblju od 1.9.2018.-30.4.2020.

Ovim projektom se želi uspostaviti povećanje radne i socijalne integracije osoba s intelektualnim teškoćama kroz stjecanje vještina za rad u konjogojstvu po njihovoj mjeri koje su u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva na području Vukovarsko-srijemske županije.