Predtavljanje projekta poduzetnicima u LAG-i Srijem

15. listopada 2018. godine u Regionalnom poslovnom centru Lovas okupljeni su brojni predstavnici OPG-ova, lokalne samouprave, medija, te predstavnici nositelja i partnera projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“ u svrhu upoznavanja dionika sa ciljevima i sadržajima projekta.

Bila je to uvodna konferencija o projektu s ciljem upoznavanja i odabira OPG-ova sa područja Vukovarsko-srijemske županije koji se bave poljoprivredom i konjogojstvom, a koji će biti izravno uključeni u aktivnosti projekta kroz diseminaciju primjera dobre prakse. Naime, uključeni OPG-ovi sudjelovat će tijekom provedbe projekta u predstavljanju naučenih vještina korisnika kako bi modificirali i odabrali odgovarajući profil radnika u skladu sa svojim potrebama na tržištu rada iz područja poljoprivrede i konjogojstva.