Završene procjene u funkciji zapošljavanja

Tijekom listopada djelatnici Udruge Golubica u suradnji sa vanjskim stručnim suradnikom socijalnim pedagogom izvršili su inicijalne intervjue na osnovi kojih su napravili procjene u funkciji zapošljavanja, te tako odabrali 20 osoba s intelektualnim teškoćama, koje će sudjelovati tijekom idućih 16 mjeseci u praktičnoj obuci za rad u konjogojstvu.