Projekt pod nazivom „Sportske aktivnosti djece i mladih u Konjičkom klubu Dunavski raj“

Projekt pod nazivom „Sportske aktivnosti djece i mladih u Konjičkom klubu Dunavski raj“, financiran od strane Središnjeg državnog ureda za šport, provodi se kroz cijelu 2018. godinu. Provedba aktivnosti u suradnji je sa Osnovnim školama Nikole Andrića i Josipa Matoša. Polaznici, nakon upoznavanja sa konjima, prostorom i opremom za konje, uče kako osedlati konja, kako ga nahraniti, napojiti, okupati i očetkati. Također, upoznali su se sa opremom za jahanje, naučili su izvesti konja iz štale, voditi konja na pašu, uzhajati, sjahati.

Djeca vole provoditi vrijeme u Klubu, vole učiti nove vještine vezano za rad s konjima. Mnogima od njih je ovo bio prvi kontakt sa konjima, nerijetki su imali strah, ali prvim iskustvom strah je nestao.

Sa djecom sa teškoćama u razvoju, iz Osnovne škole Josipa Matoša, dodatno provodimo terapijsko jahanje, gdje su nam veliku pomoć pružaju i djeca iz Nikole Andrića.

Mladi sa problemima u ponašanju i učenju kroz pružanje vršnjačke pomoći djeci s teškoćama u razvoju u terapijskom jahanju i bavljenju konjičkim sportom primjer su pozitivne prakse za sve projekte s istom problematikom.