Projekt „Razvoj poduzetničkog ponašanja“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 70.000,00kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partner je Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar.

OPĆI CILJ: Povećati mogućnosti mladima s invaliditetom na području posebne državne skrbi da kroz suradnju i rad u Organizacijama civilnog društva steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta, te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.