Projekt „Stablo dobre veze“ financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 163.683,33 kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 31.07.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Ekonomska škola Vukovar i Grad Vukovar.

OPĆI CILJ: . U partnerstvu s 3 institucije iz lokalne zajednice kreirati i provesti što kvalitetniji praktično-preventivni program prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima  na području grada Vukovara