Projekt „Svjetlo na zajedničkom putu“ financiran je od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga u iznosu od 148.500,00kn.

TRAJANJE PROJEKTA je u razdoblju od 1.9.2018. do 31.08.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Andrić i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

OPĆI CILJ: Razviti preventivni program kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima u cilju prevencije svih pojavnih oblika ovisnosti djece u riziku.