Druga  godina trogodišnjeg programa „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“ financirana je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u području Razvoja i širenja mreže socijalnih usluga koje pružaju OCD-i u iznosu od 220.000,00 kn.

TRAJANJE PROGRAMA : 01.06.2018.-31.05.2019.

NOSITELJ PROGRAMA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

OPĆI CILJ: Razviti inovativnu socijalnu uslugu namjenjenu mladima s problemima u ponašanju u području posebne državne skrbi koja će doprinjeti razvoju vještina i sposobnosti  koje će im pomoći u suočavanju s društvenim izazovima i zapošljavanju kao i prevenciji institucionalizacije