Završetak projekta „Sportske aktivnosti djece i mladih u konjičkom klubu Dunavski raj“

Projekt „Sportske aktivnosti djece i mladih u Konjičkom klubu Dunavski raj“ provođen je u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za šport u iznosu od 117.000,00 kn, te sufinanciran od Grada Vukovara, u iznosu od 30.000,00 kn. Partneri su bili Osnovna škola Nikole Andrića i Osnovna škola Josipa Matoša.

30 učenika i OŠ N.Andrića i 20 iz OŠ J.Matoša uspješno je prošlo obuku o konjima i opremi za konje i korisnike, zatim naučili su timariti, opremati i rasedlavati konja, savladali su osnovne jahače vještine. Četiri mjeseca, paralelno sa drugim aktivnostima, provođeno je terapijsko jahanje za djecu s teškoćama u razvoju, u kojem su učenici iz OŠ N.Andrić vrijedno pomagali.

Kao kruna provedbe projekta održano je regionalno natjecanje.