Sudjelovanje korisnika u radionicama samoodređenja

Tijekom siječnja u sklopu projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“ kroz provedbu Elementa 1. projekta Procjene u funkciji zapošljavanja i radionice samoodređenja održana je radionica za 20 korisnika Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar.

Cilj radionice bio je podizanje samopouzdanja korisnika i razvijanje pozitivne slike o sebi i drugima u skupini.

Radionica se sastojala od tri aktivnosti kojima se nastojalo potaknuti korisnike na prepoznavanje osobnih resursa i dobrih osobina kao i prepoznavanje dobrih osobina ostalih u grupi.