Zimske radosti i praktična obuka

Marljive korisnike projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“, ni debeli snježni pokrivač nije spriječio u obavljanju svakodnevnih aktivnosti praktične obuke za rad u konjogojstvu. Naime, korisnici su pod snježnim pahuljama čistili staje, konje, snijeg u jahalištu i oko štala. Kako bi se ugrijali spojili su i ugodno s korisnim tako što su pekli na vatri kobasice što im je činilo iznimno zadovoljstvo i sreću.