Dosadašnji ostvareni rezultati projekta „Svjetlo na zajedničkom putu“

Projekt „Svjetlo na zajedničkom putu“ provodi se od rujna 2018. godine, te smo krajem veljače završili sa provedbom dvije aktivnosti – Upoznavanje sa konjima, okolinom, volonterima, sadržajima udruge i Aktivnost o teorijskim i praktičnim radionicama o konjima, opremi za konje i korisnike, opremanju i timarenju konja.

Učenici Osnovne škole Nikole Andrića redovito i rado dolaze u Konjički klub. Djeca su pokazala veliko interesovanje za dolazak, rad s konjima i učenjem o opremanju i timarenju konja. Zamjećen je napredak u povećanju socijalizacijskih i komunikacijskih vještina, te u kontroli ponašanja. Najveći napredak je u razvoju poštovanja i brige prema životinjama.