Provedba aktivnosti projekta „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima“

Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima“ provodi se od prosinca prethodne godine. Koncem siječnja završili smo sa aktivnosti Upoznavanje s konjima, okolinom i udrugom. U tijeku su sljedeće aktivnosti: Teorijske i praktične radionice o konjima, opermi za konje, timarenje i Mala škola jahanja.

U provođenju ovog projekta sudjeluju učenici iz Osnovnih škola Nikole Andrića i Josipa Matoša. Učenici pokazuju zadovoljstvo provođenjem projektnih aktivnosti i rado dolaze i uče nove vještine.