Provedba projekta „Svjetlo na zajedničkom putu“

Projekt „Svjetlo na zajedničkom putu“ uspješno nastavlja sa svojom provedbom. U ožujku počeli smo provedbu 4. aktivnosti – Mala škola jahanja. S obzirom da su djeca već dovoljno upoznata sa konjima, timarenjem, hranjenjem i održavanjem higijene konja, nastavili smo sa obukom opremanja konja za jahanje, te učenje o opremi i o održavanju opreme za konja.

Učenici su izrazito zadovoljni ovom aktivnošću i nebrojeno puta ističu kako im je najdraža. Nakon opremanja konja sjedaju na konja te obučavaju se o osnovama jahanja i bitnim stvarima za sigurnost na konju, kao i o tehnikama samog jahanje.