Projekt „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorusku suradnju sa lokalnim dionicima“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 120.000,00 kn.

TRAJANJE PROJEKTA  je u razdoblju od 1.12.2018. do 30.11.2019.

NOSITELJ PROJEKTA: Konjički klub Dunavski raj, a partneri su Osnovna škola Nikola Tesla i Osnovna škola Josip Matoš.

OPĆI CILJ: Razviti preventivni program kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima u cilju prevencije svih pojavnih oblika nasilja nad djecom s problemima u ponašanju.