Praktična obuka za pomoćnike u terapijskom jahanju

Kroz provedbu trogodišnjeg programa „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“ mladi s problemima u ponašanju su kao dio aktivnosti u izvršavanju posebne obveze humanitarnog rada sudjelovali i u praktičnoj obuci za pomoćnike u terapijskom programu. Naučili su kojeg konja trebaju i mogu upotrijebiti u terapijskom programu, kako voditi konja, pridržavati dijete na konju, pomoći djetetu pri uzjahivanju konja i sjahivanju s konja. Na taj način mladi su povećali empatiju prema djeci s teškoćama u razvoju i spoznali su prave vrijednosti, prilike i mogućnosti koje im se pružaju u njihovim životima u budućnosti.