Provedba hidroterapije

Tijekom travnja u KK Dunavski raj vanjski stručni suradnik hipoterapeut je proveo sa studentima Studija fizioterapije radionice hipoterapije u sklopu vježbi na konju  i oko konja u terapijskom programu. Izrađeno je 10 inicijalnih procjena i statusa za 10 djece s teškoćama u razvoju u svrhu određivanja pravilnih i potrebnih planova vježbi u hipoterapijskom programu.