Evaluacija od strane korisnika projekta „Svjetlo na zajedničkom putu“

Kroz projekt „Svjetlo na zajedničkom putu“ OŠ Nikole Andrića nastavljaju s učenjem jahačih vještina.

Svakim susretom ponove što su prethodno naučili i nauče neku novu vještinu. Većina korisnika je došla do razine kada samostalno jašu u hodu i to im pričinjava zadovoljstvo. Učenici susrete i aktivnosti u Konjičkom klubu smatraju korisnima i poučnima i od njih dobijamo vrlo zadovoljavajuće povratne informacije.