Evaluacija provedbe projektnih aktivnosti od strane korisnika projekta „Razvoj preventivnog programa kroz međusektorsku suradnju sa lokalnim dionicima“

Prema izvještajima učenika vidljivo je zadovoljstvo projektom i grupnom povezanošću koja je nastala tijekom provedbe projektnih aktivnosti i kontinuiranih dolazaka u Konjički klub. U usmenim evaluacijama učenici osnovne škole Nikole Andrića govore: „Naučili smo puno zanimljivih i korisnih informacija“. Učenici Josipa Matoša navode:  „Osjećali smo se sretno za vrijeme aktivnosti u Konjičkom klubu, i zadovoljni smo onim što smo naučili“.