Predstavljanje naučenih vještina za rad u konjogojstvu

U Konjičkom klubu Dunavski raj dana 16. srpnja 2019. korisnici Udruge Golubica su predstavili predstavnicima OPG-a iz područja LAG-a Srijem do sada naučene vještine za rad u konjogojstvu.

Svrha obilaska Konjičkog kluba Dunavski raj je upoznavanje OPG-ova sa do sada naučenim vještinama korisnika projekta (osoba s intelektualnim teškoćama) za rad u konjogojstvu u cilju poticanja OPG-ova za zapošljavanje kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva.

Prilikom obilaska konjičkog kluba, predstavnici OPG-a imali su priliku vidjeti na koji način se korisnici brinu za konje, ali i što sve mogu raditi u konjogojstvu.

Korisnici su im najprije prezentirali čišćenje, češljanje i kupanje konja, opremanje konja,  nakon čega su u traktorsku prikolicu utovarali bale sijena i skladištili iste u spremnike za hranu za konje.