Učenje jahačkih vještina

Početkom kolovoza u KK Dunavski raj započela je obuka korisnika projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“ o jahačim vještinama. U sklopu ove obuke u narednim mjesecima osobe s intelektualnim teškoćama obučavat ćemo o održavanju higijene konja prije i nakon jahanja, pravilnom opremanju konja za jahanje, te o osnovama jahačih vještina po metodama hoda, kasa i galopa ovisno o njihovim individualnim mogućnostima, interesima, motivaciji i sposobnostima.