Emitirana tv reportaža u svrhu predstavljanja projekta “Na leđima konja do nove budućnosti”

Dana 18. listopada 2019. godine u Konjičkom klubu Dunavski raj snimljena je TV reportaža vezana uz predstavljanje provedbe EU projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“.

Snimanje TV reportaže je započelo u 10:00 sati i završilo oko 11.45 sati. Događaju su nazočili predstavnici medija: Vinkovačke televizije, korisnici projekta, predstavnici  partnera na projektu: Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“  Vukovar i LAG-a Srijem,  predstavnici OPG-ova sa područja Vukovarsko-srijemske županije, te predstavnici KK Dunavski raj.

Snimanje je započelo davanjem izjave mediju o projektu i do sada postignutim rezultatima od strane voditeljice projekta Andrijane Vidaković. Denis Zeko, predsjednik Konjičkog kluba Dunavski raj predstavio je medijima ukratko o djelatnostima Konjičkog kluba, korisnicima ovog projekta, te o važnosti ovog projekta za partnere na projektu, OPG-ove i Konjički klub.

Ines Štrbac, stručni suradnik psiholog iz Udruge Golubica predstavila je važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu, a posebno za doprinos istog u povećanju kompetencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Opis dosadašnjeg rada sa ciljnom skupinom OPG-ova medijima je predstavila Martina Maričić, administrator iz LAG-a Srijem. Ujedno, medijima je predstavila i plan aktivnosti za iduće razdoblje sa OPG-ovima koji sudjeluju u projektu.

Jedna predstavnica OPG-a je opisala do sadašnje aktivnosti u kojima su sudjelovali kroz projekt, izrazila je zadovoljstvo sa postignutim, te ovom prilikom javno pozvala korisnike projekta da se uključe u aktivnosti OPG-a za koje će dobiti određenu naknadu za svoj rad, a na taj način će dobiti i priliku da se zaposle nakon projekta u srodnim zanimanjima.

Svrha TV reportaže bila je upoznavanje šire javnosti sa sadržajima aktivnosti koji su se do sada provodili projektom, te koji su rezultati postignuti, kao i upoznavanje sa onim sadržajima u aktivnostima koje sljede u narednom razdoblju. Na taj način smo željeli predstaviti i potencijalnim poslodavcima kvalificiranu radnu snagu koja će biti nakon projekta spremna za rad u sličnim zanimanjima u područjima poljoprivrede i konjogojstva.