Studijsko putovanje

U sklopu EU projekta „Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja“  organizirano je 14. i 15. listopada 2019. studijsko putovanje u Kamnik u Sloveniju u svrhu upoznavanja studenata Studija fizioterapije uključenih u projekt s primjerima dobre prakse provedbe hipoterapije.