Emitirana druga tv reportaža u svrhu predstavljanja projekta “Na leđima konja do nove budućnosti”

Dana 25. veljače 2020. godine u Konjičkom klubu Dunavski raj snimljena je druga TV reportaža vezana uz predstavljanje provedbe EU projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“.

Događaju su nazočili predstavnici medija: Vinkovačke televizije, korisnici projekta, predstavnici  partnera na projektu: Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“  Vukovar i LAG-a Srijem,  predstavnici OPG-ova sa područja Vukovarsko-srijemske županije, te predstavnici KK Dunavski raj.

Svrha TV reportaže bila je upoznavanje šire javnosti sa sadržajima aktivnosti koji su se do sada provodili projektom, te koji su rezultati postignuti, kao i upoznavanje sa onim sadržajima u aktivnostima koje sljede u narednom razdoblju. Na taj način smo željeli predstaviti i potencijalnim poslodavcima kvalificiranu radnu snagu koja će biti nakon projekta spremna za rad u sličnim zanimanjima u područjima poljoprivrede i konjogojstva.

Snimanje je započelo davanjem izjave mediju o projektu i do sada postignutim rezultatima od strane voditeljice projekta Andrijane Vidaković. Denis Zeko, predsjednik Konjičkog kluba Dunavski raj predstavio je medijima ukratko o značaju rada Konjičkog kluba za korisnike i partnere, korisnicima ovog projekta, te o važnosti ovog projekta za partnere na projektu, OPG-ove i Konjički klub.

Ines Štrbac, stručni suradnik psiholog iz Udruge Golubica predstavila je važnost ovog projekta za same korisnike, o nastavku suradnje sa KK Dunavski raj, a posebno za doprinos istog u povećanju kompetencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Opis dosadašnjeg rada sa ciljnom skupinom OPG-ova medijima je predstavila Martina Maričić, administrator iz LAG-a Srijem. Ujedno, medijima je predstavila i plan aktivnosti za iduće razdoblje sa OPG-ovima koji sudjeluju u projektu.