Konji – prijatelji i podrška

Učenici OŠ Nikole Andrića i OŠ Josipa Matoša, nakon što su naučili nahraniti, okupati, očistiti i izvesti konja na pašu, započeli su sa učenjem osnova jahanja i sa provedbom terapijskoh jahanja za djecu s teškoćama u razvoju. Pokazali su svoju zainteresiranost i želju za daljnjim radom. Kao naučenu aktivnost na koju su bili najponosniji većina je istaknila lonžiranje konja, koja se redovito provodi prije terapijskog jahanja za djecu s teškoćama u razvoju.