Mala škola jahanja

Kroz provedbu trogodišnjeg programa „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“  učenici OŠ Josipa Matoša prolaze malu školu jahanja uz pomoć mladih koji izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada. Mladi im pomažu da steknu osnove jahačih vještina u hodu, kasu i galopu.