ZAVRŠEN TROGODIŠNJI PROGRAM „KROZ INOVATIVNE SOCIJALNE USLUGE DO NOVIH PRILIKA“

Trogodišnji program „Kroz inovativne socijalne usluge do novih prilika“  financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 220.000,00 kn godišnje provodio se u razdoblju od 2017.-2020. godine.  Kroz ove tri godine postignuti su značajni uspjesi i rezultati u radu sa korisnicima iz sustava socijalne skrbi kroz pružanje mogućnosti za alternativne metode izvršavanja posebne obveze humanitarnog rada za mlade s problemima u ponašanju. Program je bio usmjeren poboljšanju kompetencija za uključivanje na tržište rada i osamostaljivanju korisnika socijalne skrbi kao i prevenciji institucionalizacije, koji su u svakom slučaju doprinjeli poboljšavaju kvalitete života socijalno isključenih skupina.

Širenjem mreže pružatelja socijalnih usluga mladima smo pružili mogućnosti i sadržaje, koji su ih motivirali na korisno provedeno slobodno vrijeme umjesto boravka u društvu bez perspektive i osjećaja za prave vrijednosti koje ih tada dovode do rizičnog ponašanja i besperpektivnosti i konačno do institucionalizacije.

U cilju povećanja kvalitete pružanja usluga usmjerili smo se na ispunjavanje uvjeta koji se preporučuju kod standarda kvalitete socijalnih usluga kao što su: uključenost korisnika u vrednovanje programa, rad na stručnosti djelatnika kroz superviziju od strane stručnog suradnika supervizora psiho-socijalnog rada, te kontinuiranu evaluaciju cjelokupnog programa, i na kraju provedenu vanjsku neovisnu evluaciju.

Razvojem inovativnog inkluzivnog programa namjenjenog učenicima s teškoćama u razvoju u čijem su kreiranju sudjelovali sami učenici kako bi u što većoj mjeri zadovoljavao kriterije i ostvario interese ciljne skupine program je doprineo razvoju učinkovitog i održivog programa koji doprinosi aktivnom građanstvu mladih u lokalnoj zajednici, čime se doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju.

Pokretanjem inicijative za uvođenje inovativne socijalne usluge poludnevnog boravka namjenjenje mladima s problemima u ponašanju će se nakon provedbe trogodišnjeg programa osigurati kontinuiranost, dosljednost, alternativa i veća dostupnost socijalnim uslugama na području posebne državne skrbi.