EMITIRANA TREĆA TV REPORTAŽA U SVRHU PREDSTAVLJANJA PROVEDBE PROJEKTA „NA LEĐIMA KONJA DO NOVE BUDUĆNOSTI“

Dana 09. lipnja 2020. godine u Konjičkom klubu Dunavski raj snimljena je treća TV reportaža vezana uz predstavljanje provedbe EU projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“.

Događaju su nazočili predstavnici medija: Vinkovačke televizije, korisnici projekta, predstavnici  partnera na projektu: Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“  Vukovar i LAG-a Srijem,  predstavnici OPG-ova sa područja Vukovarsko-srijemske županije, te predstavnici KK Dunavski raj.

Svrha TV reportaže bila je upoznavanje šire javnosti sa sadržajima aktivnosti koji su se provodile u prethodnom razdoblju, te koji su rezultati postignuti, kao i upoznavanje sa onim sadržajima u aktivnostima koje sljede u narednom razdoblju. Na taj način smo željeli predstaviti i potencijalnim poslodavcima kvalificiranu radnu snagu koja će biti nakon projekta spremna za rad u sličnim zanimanjima u područjima poljoprivrede i konjogojstva.

Snimanje je započelo davanjem izjave mediju o projektu i do sada postignutim rezultatima od strane voditeljice projekta Andrijane Vidaković.

Ines Štrbac, stručni suradnik psiholog iz Udruge Golubica predstavila je važnost ovog projekta za same korisnike, o nastavku suradnje sa KK Dunavski raj, a posebno za doprinos istog u povećanju kompetencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Opis dosadašnjeg rada sa ciljnom skupinom OPG-ova medijima je predstavio Albert Varga, voditelj LAG-a Srijem. Ujedno, medijima je predstavio i plan aktivnosti za iduće razdoblje sa OPG-ovima koji sudjeluju u projektu.