DISEMINACIJA PRIMJERA DOBRE PRAKSE U KONJIČKOM KLUBU DUNAVSKI RAJ

U Konjičkom klubu Dunavski raj  korisnici Udruge Golubica su predstavili predstavnicima OPG-a iz područja LAG-a Srijem do sada naučene vještine za rad u konjogojstvu.

Svrha obilaska Konjičkog kluba Dunavski raj je upoznavanje OPG-ova sa do sada naučenim vještinama korisnika projekta za rad u konjogojstvu u cilju poticanja OPG-ova za zapošljavanje kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva.

Prilikom obilaska konjičkog kluba, predstavnici OPG-a imali su priliku vidjeti na koji način se korisnici brinu za konje, kako ih kupaju i timare, ali i što sve mogu raditi u konjogojstvu u vrijeme ljetnih mjeseci.