DODJELA DIPLOMA KORISNICIMA O STEČENOM OBRAZOVANJU ZA RAD U KONJOGOJSTVU

U Konjičkom klubu Dunavski raj u završnoj fazi provedbe projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“ podjeljeno je 20 Diploma o stečenom neformalnom obrazovanju korisnika za rad u konjogojstvu i 10 Diploma za potkivanje i orezivanje kopita konja.

Stečene Diplome su ostvareni pokazatelj naučenih vještina korisnika koje su usvojili kroz svoje sudjelovanje u projektnim aktivnostima, te predstavljaju trajni trag i dokaz o osposobljavanju korisnika za rad u konjogojstvu.