PROVEDBA TROGODIŠNJEG PROGRAMA „SOCIO-„IN“-USLUGE U DUNAVSKOM RAJU

Kroz izvršavanje posebne obveze humanitarnog rada korisnici su prema individualnim mogućnostima, interesima i afinitetima sudjelovali u aktivnostima vezanim za rad sa konjima, održavanju i uređenju prostora Konjičkog kluba, čišćenju štala i jahališta, te u hranidbi i pojidbi konja.