Obuka za rad u konjogojstvu

10 mladih sa problemima u ponašanju koji izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada u Konjičkom klubu Dunavski raj kroz praktičnu obuku za rad s konjima, obuku o održavanju unutarnjeg i vanjskog prostora u kojem borave konji, te obuku o hranidbi i pojidbi konja prošli su dio obuke za rad u konjogojstvu.  Provedene aktivnosti su vrlo atraktivnog sadržaja, jer uključuju rad sa konjma, koji su vrlo društvene životinje koje reagiraju na svaki karakter čovjeka, osjećaju prijateljstvo, privrženost, brigu, strah. Provedbom ovih aktivnosti postižu se bitni rezultati projekta vezani uz ciljnu skupinu, jer se povećavaju kompetencije i radne vještine mladih s problemima u ponašanju za uključivanje na tržište rada.