TERAPIJSKO JAHANJE

Naši najmlađi korisnici redoviti su na svojim satima terapijskog jahanja. Konj i njegovi trodimenzionalni pokreti i unaprijed planiran i osmišljen terapijski tretman pozitivno utječu na djetetove sveukupne kretnje te tjelesno, emocionalno, duševno i socijalno stanje.