SVJETSKI DAN NEPUŠENJA

U sklopu provedbe druge godine projekta „U zdravom okruženju zdrav duh i tijelo“ i u 2021. godini obilježili smo Svjetski dan nepušenja.

Kroz suradnju škola i konjičkog kluba nastali su prekrasni radovi učenika sa porukama kojima upućuju na sve štetnosti duhanskih proizvoda na zdravlje čovjeka.