Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

U sklopu provedbe projekta iz područja prevencije ovisnosti, zajedno sa našim partnerima i volonterima, mlade uključujemo u aktivnosti udruge. Pomažu nam u provedbi terapijskog jahanja, male škole jahanja, timare konje i pripremaju ih za aktivnosti. Također i uče osnovama jahanja.

Izradili su i plakat u kojem upozoravaju na štetnosti konzumiranja droga i opojnih sredstava, opasnosti koje donosi nezakoniti promet drogama i utjecaj COVID-19 na problematiku droga.

Na ovaj način mladi kvalitetno, aktivno i strukturirano provode svoje slobodno vrijeme, što se pokazalo kao vrlo važan čimbenik za prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja kod mladih.